Posts Tagged ‘Keçe Mantolama’

izobozz Nonwoven Keçe Mantolama Sistemi bursa bayii

Yazarı Ahmet Keskin Yazılma Tarihi . Kategorisi Dış Cephe Mantolama, Mantolama, Mantolama Malzemeleri

izobozz Keçe Mantolama
Keçe Mantolama

Keçe Mantolama

Keçe Mantolama Yapı­lan araş­tır­ma­lar, ısı yalıtımı yapıl­ma­mış beto­narme bir binada, olu­şan ısı köp­rü­leri sebebi ile üreti­len ener­ji­nin %50-%60 ‘ından yarar­la­nı­la­ma­dı­ğını gös­ter­miş­tir. Günü­müzde, geli­şen tek­nik­ler, ısı yalı­tımı uygu­la­ma­sın­dan alı­nan veri­min art­ma­sını sağ­la­mış­tır. Isı köp­rü­le­ri­nin olu­şu­munu engel­le­mekte en verimli sis­tem olan man­to­lama uygu­la­ma­sında çeşitli yoğun­luk­larda polis­ti­ren, taş­yünü lev­ha­lar ve özellikle çok soğuk ülkelerin en çok tercih ettiği, yeni nesil nonwoven jeotekstil izoBozz Keçe Mantolama sistemleridir. Sıvalı veya sıva­sız her türlü zemine rahat­lıkla uygu­la­na­bi­len Keçe Mantolama nonwoven keçeler ısı, ses ve deprem yalıtımını aynı anda yapan ve kütle hacmini yitirmeyen ekolojik yapısıyla bir çok avantajı barındıran mantolama sistemdir.