Home / Mantolama Firmaları Tanıtım

Mantolama Firmaları Tanıtım

Firma Faliyet Alanlarımız ;

A – İnşaat Taahhüd Hizmetleri

 • Benzinlikler Ve Dolum Tesisleri.
 • Çelik Konstrüksiyon Endüstriyel Tesis Ve Spor Salonları
 • üst Yapı kaba – ince – anahtar teslim taahhüd hizmetleri,
 • Alt yapı Ve Çevre Düzenleme taahhüd işleri,
 • Altyapı taahhüt işleri,
 • Üstyapı kaba – ince – anahtar teslim taahhüt hizmetleri,
 • Tadilat – renovasyon – restorasyon  taahhüt işleri.

B – Proje Hizmetleri

 • Mimari Avan, Kesin uygulama ve detay projeleri hazırlamak,
 • Mimari maket, 3D render ve animasyon hizmetleri  vermek,
 • Betonarme , sıhhi tesisat, elektirik tesissatı ve peyzaj projeleri hazırlamak
 • Hertür iç mimarlık, dekorasyon, tadilat işleri etüd – proje ve danışmanlık hizmetleri vermek
 • İnşaat ile ilgili mühendislik-mimarlık muhtelif proje hizmetleri vermek,
 • Proje tatbikatı-kontrollük-müşavirlik-etüt ve araştırma gibi teknik hizmetleri vermek,
 • Plan proje fizibilite raporları yapmak,
 • Mimari röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlamak,
 • Betonarme, sıhhi tesisat, elektrik tesisatı ve peyzaj projeleri hazırlamak,
 • Binalarda enerji verimliliğine yönelik etüd-proje-danışmanlık hizmetlerinde bulunmak,
 • Enerji etkin bina projeleri etüdü yapmak,
 • Her tür İç mimarlık-dekorasyon-tadilat işleri etüd-proje ve danışmanlık hizmetleri vermek,
 • Dekorasyon hizmetleri kapsamında özel mobilya tasarım hizmetlerinde bulunmak.

 C – Proje Yönetimi Ve Müşavirlik Hizmetleri

Hizmet verilecek Şahıs Veya Firma Adına;

 • Gerekli iş tanımını yapmak,
 • ihtiyaç programını oluşturmak,
 • Gerekli uygulama projelerini tedarik etmek,
 • iş programı ve iş akış diagramları oluşturmak
 • Tüm imalat metrajları ve malzeme miktarını gösteren metraj tablosunu hazırlamak,
 • Yapılacak iş ile ilgili ön keşif ve kapsamlı keşifleri hazırlamak,
 • Tüm iş kalemleri imalat ekipleri ve malzeme tedarikleri ile ilgili olarakteknik şartnameleri hazırlamak,
 • iş programı doğrultusunda tüm iş kalemlerinin birbirleri ile koordinasyonunu sağlamak,
 • İş kalemleri ile ilgili olarak Pazar araştırmaları yapmak, gerekli ekipleri bulmak,

D – Şehir Ve Bölge Planlama Hizmetleri

Belediyeler, kamu ve özel sektörlere ait ;

 • Çevre Düzeni Planı,
 • Nazım imar Planı,
 • Uygulama imar Planı,
 • Koruma amaçlı imar Planı,
 • Turizm Merkezi Planları,
 • Kentsel Tasarım,
 • Plan Tadilatları ve buna Bağlı Diğer Hizmetler,
 • imar projelerinin fizibilite etüd ve programları,
 • Ulaşım planlaması; yol, kavşak, alt geçit, üst geçit, trafik sinyalizasyonu gibi işlerin proje müşavirlik hizmetleri,
 • Kamu ve özel sektöre ait her türlü çevre düzenlemesi ve peyzaj planlaması,
Ayrıca

 • Kent bilgi sistemlerinin kurulumu,
 • CBS için veri tabanı oluşturulması,
 • CBS destekli değerleme, analiz ve planlama yapımı,
 • Sayısallaştırma,
 • İnternet üzerinden İmar Durumu Sorgulama ve e-belediyeciliğe geçilmesine bağlı diğer hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

 

 

Bir Cevap Yazın